Yönetim Kurulu

Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TUDAV (Turizm Dayanışma Vakfı) 'dan oluşan yedi kişilik bir heyetten meydana gelmektedir.

Yönetim kuruluna dört üye TUDAV'dan üç üye ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan seçilmektedir.            ykurul

Nadir ALPASLAN

Yönetim Kurulu Başkanı

ykurul                                                         ykurul

        Muzaffer YAVUZ                                                                                                      Ulvi HOCAOĞLU

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                                                                     Yönetim Kurulu Üyesi

ykurul                                                              ykurul

                  Tahsin TUNCAY                                                                                                    Mehmet TEKİN

            Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                            Yönetim Kurulu Üyesi

ykurul                                                               ykurul

              İsmail DEMİREL                                                                                                     Latif CANTEMUR

           Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                             Yönetim Kurulu Üyesi