Boğazkent AAT

Boğazkent AAT

BOĞAZKENT ATIKSU ARITMA TESİSİ

Tesisi Sorumlusu : 

Tesis Telefon : 0242 731 06 18 0549 511 00 09 (7/24)

Tesis Adresi : Boğazkent Mah. Acısu Sokak Serik/ Antalya

Tesis Niteliği : Evsel Atıksu

Tesis Kapasitesi : 11.000 m³/gün (55.000 Nüfusa eşdeğer)

Arıtım Sistemi : Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi

Faaliyet Konusu

Atıksu Arıtma Tesisi Kanalizasyon Terfi Merkezi ile ilgili tüm altyapı hizmetleri 2005 yılı sonundan itibaren tarafımızdan yapılmaktadır. Arıtma Tesisinin Tevsi İnşaatı 2006 yılında tamamlanmıştır. Proje raporlarında belirtilen kapasite 11.000m³/gün (55.000 E.N.) atıksu arıtacak kapasiteye ulaşmıştır. Arıtılmış sular arıtma tesisinin sınırındaki Acısu Deresine deşarj edilmektedir.

Kanalizasyon ve Terfi Hattı Merkezi

Turistik tesisler, 2.Konutlar ve Boğazkent yerleşik nüfustan gelen atıksular 3 adet kaldırma terfi merkezi ile 2 adet ara tefi merkezi ile atıksu arıtma tesisine iletilmektedir.

Boğazkent Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri

- Kaba ve Izgara

- Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

- Parshal Savağı (Atıksu Ölçümü)

- Dağıtım Yapısı

- Koku Giderme Ünitesi

- Kimyasal Madde Dozlama Üniteleri

- Kum Ayırma Helezonu

- Biyolojik Arıtma Üniteleri, (Nitrifikasyon-Denitrifikasyon)

- Çökertme Havuzları

- Çamur Yoğunlaştırma Havuzları, 

- Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları

- Klorlama Ünitesi

- Basınçlı Kum Filtreleri ve Deşarj Sistemi