Haberler

2019 GENEL KURUL TOPLANTISI

0 Yorumlar
3380
16 Mar 2020Karar sayısı                    : 796

Karar Tarihi                    : 25 Şubat 2020Toplantıya Katılanlar    : Kültür ve Turizm Bakanlığı adına temsilci Nadir ALPASLAN, Turizm Dayanışma Vakfı Tüzel Kişiliği  temsilcisi (Adına Muzaffer YAVUZ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Tüzel Kişiliği (adına temsilcisi Ulvi HOCAOĞLU), Tahsin TUNCAY, Mehmet TEKİN, İsmail DEMİREL ve Latif CANTEMUR

Şirket Yönetim Kurulumuz; yukarıda isimleri yazılı Başkan ve üyelerinin iştirakiyle Şirket merkezinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmek üzere aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2020 günü saat 15:00'da Emek Mahallesi 26. Sokak No:8/1 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddesinin görüşülmesine,

Oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı                               Turizm ve Dayanışma Vakfı                                   Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM

            Başkan                                                               Başkan Vekili                                                                Üye

(Adına Temsilci Nadir ALPASLAN)                  (Adına Temsilci Muzaffer YAVUZ)                             (Adına Temsilci Ulvi HOCAOĞLU)                            

                                                                                                                                    

Tahsin TUNCAY                                   Mehmet TEKİN                                 İsmail DEMİREL                       Latif CANTEMUR

         Üye                                                        Üye                                                 Üye                                           Üye


26 MART 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

  2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 

  3. 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

  4. 2019 Faaliyet yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

  6. Kâr dağıtımının görüşülmesi

  7. Yönetim kurulu ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

  8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

  9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış.

0.0
Son Güncelleme: 16 Mart, 2020
İlgili Makaleler: Genel Kurulu Toplantısı

Henüz bir yorum yapılmamıştır... İlk olmak ister misiniz?

Bir yorum da siz bırakın

Eposta adresiniz gösterilmeyecektir