Haberler

Genel Kurulu Toplantısı

0 Yorumlar
5282
14 Mar 2016Karar sayısı                    : 714

Karar Tarihi                    : 08 Mart 2016Toplantıya Katılanlar    : Turizm Dayanışma Vakfı Tüzel Kişiliği (adına temsilcisi Muzaffer YAVUZ), Tahsin TUNCAY, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Tüzel Kişiliği (adına temsilcisi Murat GÜRÜL), Kültür ve Turizm Bakanlığı (adına temsilcileri Nihat GÜL, Adnan ASLAN), Mehmet TEKİN ve Salih YAVUZER

Şirket Yönetim Kurulumuz; Şirket merkezinde yukarıda isimleri yazılı Başkan ve üyelerinin iştirakiyle gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2016 gnü saat 15:00'da Emek Mahallesi Eski 62 Sokak (Yeni 26. Sokak) No:8/1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddesinin görüşülmesine,

Oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Turizm Dayanışma Vakfı                                Tahsin TUNCAY                                   Kültür ve Turizm Bakanlığı

Başkan                                                           Başkan Vekili                                       Döner Sermaye İşl. Merkez Müd.

(Temsilci Muzaffer YAVUZ)                                                                                         Başkan Vekili

                                                                                                                                  (Temsilci Murat GÜRÜL)

Kültür ve Turizm Bakanlığı                                        Mehmet TEKİN                                 Salih YAVUZER

Üye                                                                           Üye                                                   Üye

(Temsilcileri Nihat GÜL, Adnan ASLAN)29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

  2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 

  3. 2015 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

  4. 2015 Faaliyet yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

  6. Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranında belirlenmesi,

  7. Yönetim kurulu ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

  8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

  9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış.

5.0
Son Güncelleme: 14 Mart, 2016
İlgili Makaleler: 2019 GENEL KURUL TOPLANTISI
2016 Olağan genel kurul

Henüz bir yorum yapılmamıştır... İlk olmak ister misiniz?

Bir yorum da siz bırakın

Eposta adresiniz gösterilmeyecektir