Misyonumuz & Vizyonumuz

Vizyon-Misyon

Misyonumuz

Amacımız ; Ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş kalite, çevre ve iş sağlığı - güvenliği standartları çerçevesinde; 

  1. Atıkları çevre kirliliğini önleyecek şekilde işleme, depolamak, bertaraf etmek ve olabildiğince geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak, 
  2. Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, 
  3. Yürürlükteki çevre ve iş sağlığı-güvenliği mevzuatına, müşteri beklentilerine ve ilgili diğer yasal şartlara uymak, 
  4. Hizmette kalite, çevre ve iş sağlığı - güvenliği yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,

Vizyonumuz

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. 

Faaliyetleri sırasında çevreye yaptığı etkileri, ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde tespit edip, meydana gelen kirliliğin olumsuz etkilerinin giderilmesi için sürekli gelişmeyi güvenceye alacak bir sistemi kurup belgelemeyi ve sürdürmeyi, bu sistem içerisinde tespit edilecek amaç ve hedefleri etkili yöntemlerle gözden geçirmeyi, ilgili kişi ve kurumlara duyurmayı ve işbirliği yapmayı, bunların gerçekleşmesini takip etmeyi ve çevre politikası olarak kabul ve taahhüt eder.